Sohbet'e Giriş

Teizm Nedir? Deizm Nedir? Ateizm Nedir

Teizm Nedir? Deizm Nedir? Ateizm Nedir

Bir yaratıcı istemi dolaysıyla dini ret ve inkâr eden materyalist felsefelerin bu olguları şiddetle tenkit etmesi dair çok farklı muadil fikirlerin oluşmasına neden olmuştur. Biz bunu fikirsel zenginlik olarak yorumluyoruz. Yaşamsal oluşumların en kocaman etkenlerinden biri meydana gelen inanç olgusunu bu etkilerini tanımlamak amaçlı bu muadil fikirleri de bilmek gerekir.
Teizm, her şeyden öncesinde tek Yaradan ya da tanrıların var meydana geldiği kabulünün üst kısmına oluşturulmuş tek fikir yapısıdır.Teist görüşte yaradan ya da tanrılar yaratılmamışlardır, olmuş ve olacak her şeyi bilirler, sonsuz kudrete sahiptirler, süre ve mekândan bağımsızdırlar, malum birşeyler ile benzerlikleri yoktur.
Teizmde genellikle Yaradan ya da tanrıların aşamanın işleyişine müdahale ettikleri inancı hakimdir. Klasik teizm, hatıralan özelliklere sahip Yaradan ya da tanrıları onay ederek her şeyi bu referans noktasından davranış ile izah etmeye çalışır.

Deizm düşüncesine yönelik de evren kudretli, yüce Tek Varlık aracılığıyla yaratılmıştır. Deizm’de, teizmin aksine, Tanrının aşamanın işleyişine müdahale etmediği fikri hakimdir.
Deizme yönelik Yaradan evreni yarattıktan ve işleyişini düzenledikten ardından işleyiş ve düzeni müdahale etmemekte, doğallığına bırakmaktadır.
Ateizm ise tek “Var Edici İradenin”varlığını en baştan ret ve inkâr eder. Bu ise hem tek teist hem tek de deist görüşün reddi demektir.
Ateizm biyolojik meydana geldiğini argüman ederse de gerçekte (tek Yaratıcı İradenin olmadığını kesinlikle tek biçimde basit aldığından) tek inanç versiyonu dolaysıyla tek inanç meydana geldiği kesindir.
Bunun çünkü biyolojik olarak ret edilmemiş, edilememiş tek öngörüyü (tek var edicinin var meydana geldiği öngörüsünü) hakikat dışı onay edip varsayımlarını kuşkulular üstünde kurgulamasıdır.

Kategori
: Genel
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın