Osmanlı Meclisinin Kapatılmasıyla ilgili yararlı bilgiler

Osmanlı Meclisinin Kapatılmasıyla ilgili yararlı bilgiler 16 Mart 1920´de Meclis-i Mebusan da dahil olmak üzere meydana geldiği takdirde Babıali ve tüm devlet daireleriyle birlikte İstanbul, İngilizler aracılığıyla cebren ve resmen işgal edilmiştir. İngiliz birlikleri İstanbul´daki önde iştirak eden Ulusal Uğraş yanlısı milletvekillerini tutukladılar. Bununla Birlikte telgrafhaneler de işgal altına alınmış ve resmi makamlar aralarında kontakt […]