Köroğlu Kimdir

Köroğlu Kimdir ve Köroğlu Destanı Nitelikleri Nelerdir Köroğlu 15. yüzyılda yaşamış saz şairidir. Yerine yakılan ağıtları ve kendisine ilişkin kurulmuş Köroğlu destanı vardır. Türk edebiyatında çoğunlukla aydınlar bir karakterlidir. Başka Bir Deyişle ya şairdir ya da romancıdır şayet hem şair aynı zamanda şiirinin kahramanı ya da hem romancı aynı zamanda romanın kahramanı meydana gelen birçok […]