Kansere Karşın ‘Kokulu Siyah Üzüm’

Kansere Karşın ‘Kokulu Siyah Üzüm’ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Nebatları Kısmı Öğretim Azasi Profesyonel. Dr. Hüseyin Sert, Ülkemiz ve Amerika’nın önde iştirak eden en kalifiye kokulu siyah üzüm çeşitlerini topladıklarını ve 61 versiyonu denetim alanında çoğaltarak bölgeye uyumlu versiyonu tespit ettiklerini anlattı, Sert, şu şekilde aynı ritimde devam konuştu: