Çocuk Yaşta Evlenme Kuran’da Yoktur

Çocuk Yaşta Evlenme Kuran’da Yoktur Hz. Aişe’nin yaşını uydurma sebep ederek peygamberimize saldıran ve Kuran’da genç yaşta evliliğin özgür meydana geldiğini argüman eden kişilere anımsadılması gerekli olan önce konu, hükümlerin sadece Kuran’dan öğrenileceği ve Kuran’la mutabık olmayan kaynaklara itibar etmemeleri gerektiğidir. Allah, ”Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık…” (En’am Suresi, 38) buyurur. Noksanı olmayan Kuran’da, […]