Cehennemde Yanar Çıkarım Yanılgısı

Cehennemde Yanar Çıkarım Yanılgısı Kuran ahlakıyla yaşamayan kişilerin bizzat kendilerini kandırma yollarından biri, cehennemde yanar çıkarım mantığıdır. Bu insanlar ölümden sonraki yaşama inanırlar. Fakat bu şekilde tek kanaate ne türlü vardıkları bilinmez, cennet amaçlı bizzat kendilerini yeteri kadar görürler. Hataları varsa da, belli bir süre yanıp çıkacaklarını ve nihayetinde yeniden cennette olacaklarını düşünürler. Etraflarında ve […]