Sohbet'e Giriş

Pir Padişah Abdal ile ilgili yararlı bilgiler


Pir Padişah Abdal ile ilgili yararlı bilgiler

Pir Padişah Abdal; 16. Asırda yaşamış, populer milletçe şairi ve ozanıdır. Sözlü Olmayan kaynaklarda yaşamıyla ilgili birçok pek haber mevcut olmayan Pir Padişah Abdal, Alevi kökenlidir. Yaşamına yönelik alınan veriler, çoğunlukla, şiirlerinden, kuşaktan kuşağa belirtilen hikayelerden ve söylentilerden elde edilmiştir. Pir Padişah Abdal, Aleviler toplumlarca Yedi Ulular olarak hatıralan yedi ulu ozandan biridir.
Şiirlerinde Allah, İslamiyet, Hz. Muhammed, On İki İmam ve Ehl-i Beyt konularını işlemiş, toplumsal hayatın meselelerine ve bireyler arası ilişkilere yönelik ders veren nitelikte eserler kaydetmiştir. Ilişkili olduğun Alevilik?in din anlayışını, hayat savını yansıtmıştır, bununla beraber, bizzat başından geçenleri, arasında bulunduğu özlem ve acılarını da kaleme almıştır. Şiirlerinin çoğu soluk tarzındaki ilahilerdir. Milletçe söylentilerine yönelik, Sivas?ta, Yıldızeli ilçesinin Banaz köyünde doğmuş ve büyümüştür. Banaz?da bu sabah halen Pir Padişah Abdal?ın meydana geldiği söylenen bir ev, önünde kocaman bir söğüt ağacı ve değirmen taşıyla beraber sessizce beklemektedir. Şiirlerinden, ileri yaşlara civarı yaşamını sürdürdüğü, birden fazla evladının yer aldığı ve 2 erkek çocuğunun vefatını arasında bulunduğu çıkarılabilen veriler içerisindedir. Pir Padişah Abdal?ın çocukluğu çobanlıkla gelmiştir. Dergah kursu almış, halifeler tarihini, tarikat düzenini ve peygamber ve evliya menkıbelerini öğrenmiştir.

Alevi bir şair meydana iştirak eden Pir Padişah Abdal, Alevi geleneklerine ilişkili olarak büyütülmüş ve bir dergahta yetişmiştir. Dergah ve Tasavvuf ile hudutlu kalmayıp halka hitap eden bir derviş o idi. Şiirlerinde Tasavvuf felsefesi benzeri soyut ve fazla yüksek konular mahaline, bizzat deneyimlediklerini ve karşılaştığı vaziyetleri kaleme almıştır.
Pir Padişah Abdal yapıtlarında, Milletçe Edebiyatı geleneklerini takip etmiş, tam bir milletçe ozanı kişiliğini sürdürmüştür. Şiirlerini çoğunlukla 11?li ya da 8?li kalıplarla yazmış, nadir olsa da 7?li kalıbı seçim ettiği olmuştur. Şiirleri, koşma ya da semai benzeri, hem bir dörtlükler biçiminde yazılmıştır. Yalnızca bir bir eserinde gazel düzenini kullanmıştır. Eserlerinden, Pir Padişah Abdal?ın güzel bir saz ustası meydana geldiği neticesi da meydana çıkmaktadır. Eserlerinin konularını yalnızca din, mezhep ya da tarikat değil, hayatın farklı yönleri de oluşturmuştur. Tarikat konulu yapıtlarında ise, Ali ve On İki İmam benzeri mühim noktalara değinirken, bununla beraber bizzat duygularını ve arasında bulunduğu çatışmaları da korkusuzca ve detaylı bir biçimde yansıtmıştır. Pir Padişah Abdal?ın eserleri incelendiğinde, yalnızca bizzat hayatıyla ilgili değil, o dönemin ve Anadolu?nun yapısıyla ilgili da veriler edinilmesi olasıdır. Hükümet düzeninin bozukluğu, iç savaşlar, mezhep ayrılıkları sebebinden meydana gelen huzursuzlukları, kadıların adaletli meydana gelmediği, dönemin müftülerinin yanlışlıkları, Pir Sultan?ın yapıtlarında rahatlıkla görülür. Bunların yanında, Pir Padişah Abdal, din dışı yapıtlarında, tabiat, birey ve hayvan sevgisi arasında, gözlem becerisi ile süslü dizeler kaleme almıştır.

Kategori
: Haberler
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın