Sohbet'e Giriş

Öfkeli Bir Zihin


Öfkeli Bir Zihin

İnsanlar çeşitli yerlerde, çeşitli kültür ve ananelerle yetişir. Yalnızca tek tek şey vardır ki, her toplumdaki her çocuğa öğretilir; bu da hayatları süresince gereksinimleri olacak kurallardır. Bu kaidelerle hayatını sürdürmek onlara ve toplumlarına oldukça başarılı ve onay edilebilir tek yaşam stili edinmede liderlik eder.
Bu kişilerin deneyim ettikleri bizzat inanç ve düşünceleri vardır. Kimseye aldırış etmezler, yaşlılara ve çocuklara dahi. Bu insanlar obsesif-kompülsiftir ve işleri talep ettikleri benzeri yürütmek amaçlı şiddete başvurabilirler zira onların bakış açısına yönelik işleri yöntemine koymanın olası meydana gelen en güzel yolu, öfkeyi olumsuz tek şekilde kullanmaktır.
Bu kişilerin sinir yönetim problemi vardır ancak tek terapi, terapist, otomobil ya da tekniğe sahip değildirler, hakikaten bunlara sahip olmayı istemedikleri müddetçe. En şaşırtıcı gerçek şudur ki; bu insanlar hiçbir şekilde inkarcı olmazlar, ama dinsel tek şekilde inanırlar ki, öfkeleri onların en kocaman gücüdür ve onları başarıya taşıyacaktır.

Bu kategorideki kişilerin çoğunluğu çift kişilikli olabilirler. Bazen çok uslu ve oturaklıdırlar ve tek takım vaziyetlerde cazip dahi gelebilirler. Bu onların onların, içlerindeki şeytanı auta karşın saklamak amaçlı kullandıkları tek giysi gibidir. Harici çekicilikleri sebebiyle insanlar onlara gerçek çekilirler ve onlar bu vaziyetten faydalanırlar, ve insanlar bizzat kendilerini onların tesiri altında kalmış buluverirler. İnsanlar tamamıyla onların kontrolüne girdiğinde, onları kurban ederler. Hem Tek fizyolojik hem tek de zihinel olarak. Şayet tek şekilde yakalanırlarsa, hiçbir sorumluluk onay etmezler ve suçsuz portresi çizerler.
Bu insanlar temelde öbür kişilerin zihinleriyle oynamaktadırlar ve vaziyetin kontrolünü ellerinde bulundurmaktan hoşlanırlar, natürel olarak da baskın tek taibata sahiptirler. Öbür vatandaşları incitmeyi severler ve bunu başardıklarında da tatmin olurlar. Sinir idaresinin temel formları, bu insanlar, başkasını köleleştiremeyecekleri kurallara maruz kaldığında ve yaşamlarını iyi güvenlik önlemleri altında yaşamaya zorlandıklarında yeteri kadar değildir ancak geliştirilebilir.

Kategori
: Genel
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın