Sohbet'e Giriş

Kutadgu Bilig Hakkında

Kutadgu Bilig Hakkında

Kutadgu Bilig hakkındaki her şeyi yapıtın müellifi meydana gelen Yusuf Özgü Hacib’in yapıta yazdığı giriş bölümünden ediniyoruz. Bu yönden bu edebi eser hakkındaki en emniyetli veriler Kutadgu Bilig içerisinde söylenebilir.
Kutadgu Bilig adının etimolojik çözümlemesine inildiğinde şu biçimde tek gramatikal mimari mevzubahis olacaktır:
Kut+ad-gu: Kut ad kökü üst kısmına +Ad- isimden fiil inşa etme eki getirilmiş ve sözcük fiil yapıldıktan ardından -GU+ sıfat- fiil eki getirilerek belli bir süre tek sıfat yapılmıştır. Kut kökünü bu sabah “Kutsal” sözcüğünden tanımaktayız. Bu yönden kelimenin anlamı “Kut bahşeden, mutlu olmak veren”olarak tercüme edilebilir.

Bil-i-g: Bilmek fiiline -G+ fiilden ad inşa edilerek isimleştirilmiş. Kelime anlamı ise “Bilgi”‘dir.
Bu veriler ışığında yapıtın ismi ” Mutlu Olmak verici bilgi” olarak çevrilebilir. Eser ise tam olarak hükümet idaresi ile alakalıdır.
Eser, Karahanlı dönemine aittir zira Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. Buna Bağlı Olarak Karahanlı Türkçesi özelliği taşımaktadır.
Eserin müellifi hakkındaki bütün veriler hem tek Kutadgu Bilig’in ön sözünde bizzat ağzıyla söyledikleri hem tek de yapıtın içerisinde özünden bahsettiği bölümlerden alıntılamadır. Şair, Balasagun’da dünyaya gelmiştir. Balasagunlu Yusuf olarak malum şair, eserinin Tabgaç Buğra Han aracılığıyla sevilmesi üst kısmına “Has Hacib” aşamasına yükseltilmiştir. Bu rütbe atlamanın sonucunda çoğalış Yusuf Özgü Hacib olarak anılmıştır. Eserinin tek beyitinde kendi çoğalış yaşlandığından söz etmesi üst kısmına yapıtını yazdığı vaktin 50 yaşının üstündeki hayat dönemleri meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Kategori
: Haberler
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın