Sohbet'e Giriş

Kanuni Padişah Süleyman ile ilgili yararlı bilgiler

Kanuni Padişah Süleyman ile ilgili yararlı bilgiler

27 Nisan 1495 tarihinde Trabzon’da dünyaya iştirak eden Kanuni’nin babası Yavuz Padişah Selim, annesi de Hafsa Hatun’du. Babası aracılığıyla minik yaşlarından bu yana yetiştirilmeye başlanan Kanuni, çok güzel bir tahsil gördü. İlk eğitimini annesinden ve babaannesi Gülbahar Hatun’dan alan Kanuni, yedi yaşına gelince öğrenimine aynı ritimde devam etmesi amaçlı İstanbul’a, dedesi Padişah II. Bayezid’in yanına sevk edildi. Süleyman, İstanbul’da Karakızoğlu Hayreddin Hızır Efendi’den aldığı tarih, fen, edebiyat ve inanç derslerinin yanında, savaş teknikleri dair da öğrenim görüyordu.
Birkaç yil babası Yavuz Padişah Selim’in yakınında olan Şehzade Süleyman, 1509’da yasalar icabı sancak istemesi üst kısmına, öncesinde Şarki Karahisar’a oradan da Bolu, az bir zaman ardından da annesinin doğum yeri meydana iştirak eden Kırım’daki, Kefe sancakbeyliğine atandı.
Yavuz Padişah Selim’in 1512’de tahta geçmesi üst kısmına İstanbul’a çağırılan ve babasının kardeşleriyle maçları esnasında İstanbul’da kalarak babasına destek eden Süleyman, bu dönemde Saruhan sancakbeyliği de inşa etti. Yavuz Padişah Selim’in ölümü üst kısmına, 30 Eylül 1520’de 25 yaşındayken Osmanlı tahtına geçtiğimiz ve kardeşleri içinde bir erkek çocuk bizzat meydana geldiği amaçlı tahta geçişi pratik ve kavgasız meydana iştirak eden Süleyman, hükümdar olmasından bir sene ardından Belgrad’ı Osmanlı topraklarına kattı.

Babasının yaptığı yeniliklerle sağlamlaşmış temeller üstünde duran bir devletin başına geçtiğimiz Kanuni, iç bunalımlarla çok uğraşmasına sebep kalmadan Batı dünyasını analiz ve Osmanlı’yı gözlemlerine dayanarak geliştirme fırsatını buldu.
Yavuz Padişah Selim çağında Mısır’ın alınmasının sonrasında, Şam Valisi olarak atanan Canbirdi Gazeli’nin çıkardığı önce başkaldırıyla başlayan bir dizi başkaldırısı muayene altına almaya personel Kanuni, maksadı Memlük Devleti’ni yeniden kurmak meydana iştirak eden Canbirdi Gazeli’yi, Ocakta 1521’de Dulkadirerkek çocukları’ndan Şehsuvaroğlu Ali Beyefendi komutasındaki Osmanlı kuvvetleriyle bozguna uğratılarak yakalattı ve idam ettirdi. Takip eden senelerde yeniden Mısır’da veziriazamlık hakkının kendisinde olması gerektiğini destekleyen Ahmet Paşa, Anadolu’da Safeviler’in desteğiyle meydana çıkan Kalender Çelebi ve 1527’de vergi sistemini uydurma sebep ederek ayaklanan Baba Zünnun isyanlarıyla uğraşan, Kanuni Padişah Süleyman, çıkarılan tüm isyanları başarıyla bastırıldı.

Kategori
: Haberler
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın