Sohbet'e Giriş

IV. Murad (1623-1640)


IV. Murad (1623-1640)

Sultan Dördüncü Murad, 26 Temmuz 1612 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahpeyker Kösem Sultan’dır. Sultan Dördüncü Murad, uzunca boylu, iri cüsseli, yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padişahtı. Osmanlı Sultanlarının en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçti. Nihai derece akıllı, gözü birçok, cesaretli, güçlü ve enerjik bir insandı.
Sultan Dördüncü Murad, çok sıkı cirit ve ok atardı. Bu gücünü katıldığı savaşlarda da gösterdi. Inanç büyüklerine saygı eder
Şeyhülislâm Yahya Efendi’ye “Baba” diye
hitap ederdi. İçki ve tütünü yasakladı. Gece sokağa çıkış yasağı koydu. Arapça’yı ve Batı dillerini çok sıkı bilirdi. İlmi ve ilim adamlarını çok sever, vesile buldukça ilim meclislerine gider, onları yepyeni çalışmalar yapmaları amaçlı teşvik ederdi. Sultan Dördüncü Murad çağının mühim olaylarından biri de
Hezarfen Ahmed Çelebi’nin kanat takarak,
Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçmasıydı.

Sultan Dördüncü Murad, etrafında olup bitenleri dikkatle takip eder insiyatifini kullanmakta hiçbir zaman tereddüt etmezdi. Hükümdarlığının önce senelerinde annesinin etkisinde kaldıysa da daha ardından bayanların saltanatına nihai verdi; hain ve hilekâr sadrazamları şiddetle cezalandırdı. Memleket sorunlarını yakından takip edip, analiz eder üretmeye çalıştı. On yedi sene hükümdarlık yaptıktan ardından, içkiye çok bağımlılığından ötürü artık 28 yaşında ölüm etti.
Sultan Dördüncü Murad’ın saltanatını 2 devreye bölmek olasıdır. Artık on bir yaşında iken tahta geçtiğinden hükümet işleri kocaman ölçüde annesi Kösem Sultan’ın elinde yürümekteydi. Onla Beraber beraber meydana gelen vezirler, gözünün önünde Hafız Ahmed Paşa’yı askere parçalatmışlar, çocuk padişahı da korkuyla dehşete düşürmüşlerdir. Osmanlı memleketlerinde asayiş ve huzur kalmamış, zorbalar illeri ele geçirmişlerdi. Delikanlılık döneminde idareyi kendi ele aldıktan sonradır ki Sultan Dördüncü Murad belli bir süre da şiddet karayolu ile tüm zorbaları sindirmiş, bir daha hükümet hakimiyetini kurmuştur. Tütün yasağı uydurma sebebiyle kahvehanelerde bir araya gelen işsiz, zayıf, zorba takımını muayene altında tutmuş, kuvvetli hüküm ve hattâ idamlarla bir daha idarî ve adlî nizamı kurabilmiştir.

Kategori
: Haberler
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın