Sohbet'e Giriş

Hilbert ile ilgili yararlı bilgiler


Hilbert ile ilgili yararlı bilgiler

Bir Alman matematikçisi meydana gelen David Hilbert, 1862 senesinde Königsberg’de dodu. 1895 ile 1929 seneleri aralarında Göttingen niversitesinde profesörlük yaptı.
Yirminci asrın balarında, Alman matematik okulunun önderi sayılır. 1897 senesinde cisim kavramını ve cebirsel sayılar cisminin kuramını kurdu.
1890 yıllarındaki önce çalımaları esnasında, cebirsel geometri ve çağdaş cebirde mühim bir oyun oynayan çokterimli idealleri kuramının temellerini atarak, invaryantlar kuramının basit kanunlarını meydana koymayı baardı.
1899 senesinde, geometrinin temelleri üzerine aratırmalarının bit sentezi meydana gelen “Geometrinin Temelleri” isimli yapıtını yayınladı.

Bu, matematiin çeitli bölümlerinde aksiyomlatırma emeline yönelen pekçok randımanlı çalımaya sokak açtı. Somut görüntülere bavurmaktan kaçınan Hilbert, noktalar, dorular ve düzlemler diye adlandırdıı “ç nesne sistemini” matematie soktu.
Ne oldukları kesinlikle olarak gösterilmeyen bu nesneler, be grupta toplanmı yirmi bir aksiyomla izah eden bir takım ilikiler meydana koyar. Ilişkin olma, sıra, eşitlik ya da denklik, paralellik ve süreklilik aksiyomu bunlardandır.
Bundan ardından, aksiyomlardan birinin ya da öbürünün dorulanmadıı geometriler kurdu.
Temel terimleri kendilerine aksiyomlarla yüklenen özelliklerden baka özelikleri mevcut olmayan mantıksal varlıklar olarak ele aldı. Klasik matematii müdafaa etmek ve ondaki apaçıklıı göstermek amaçlı Brouwer ile giritii tartımalar, matematikte geni biçimli incelemelere sokak açtı. 1943 senesinde Göttingen’de can verdi.

Kategori
: Haberler
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın