Sohbet'e Giriş

Esere Evrensel Bakış

Esere Evrensel Bakış

Kuş bakışı tek yaklaşımla yapıtın içerdiği verilerin vakitsiz meydana geldiği kolay bir şekilde söylenebilir. Eserde öyle güzel nazımlar vardır ki bu sabah dahi geçerliliğini halen korur. Yapıtın en mühim özelliği ile Karahanlı Devleti’nin İslamiyet’in kabulünden anında hemen ardından yazılmış olmasıdır ki bu da onu Müslüman Türk devlerinin önce yapıtı yapar. Bu yönden tek takım uzmanlar (Saadet Çağatay benzeri) eserde Şaman ve Budist inanışlara ilişkin özellikler keşfetmişlerdir.
Eser, askerlikle alakalı terimler de içeren. Bu terimler Balasagunlu Yusuf’un tek askerlik geçmişinin meydana geldiğini, askerlik yapmasa dahi hiç olmazsa okçulukla haşır neşir meydana geldiğini ispatlamaktadır. Kutadgu Bilig’de geçtiğimiz askeri terimler yazı olarak yayımlanmıştır.

Kutadgu Bilig’i bugünlere taşıyan tabiki içerdiği bilgilerdir. Öyle ki bu bilgiler içerisinde ansiklopedik verilerin yanında malum milletçe inanışları da vardır.
Eser şüphesiz 11. yy’da yazılmış tek eserdir. Bu yönden saf Hakaniye Lehçesi başka bir deyişle Karahanlı Türkçesi özelliğini taşır. Dili epeyce yalındır ve bu değerli yapıtın Farsça ya da Arapça değil de Türkçe yazılması uyarı çekicidir. Bununla Birlikte yapıtın Türkçe kaleme alınması da sebep müellifin sebep de Karahanlıların Türkçeye bağlılıklarını meydana koymaktadır. Bununla Birlikte eserde geçtiğimiz tek takım sözcüklerin bu sabah halen kullanılıyor olması, Türkoloji dünyası için müthiş tek lisan malzemesidir.
Kutadgu Bilig’in bu sabah malum üç nüshası vardır. Bu nüshalar: Mısır, Herat ve Fergane nüshalarıdır.

Kategori
: Haberler
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın