Sohbet'e Giriş

Eğitim felsefesi ile ilgili yararlı bilgiler


Eğitim felsefesi ile ilgili yararlı bilgiler

Eğitimin bugününü sıkı tanımlamak amaçlı eğitimin tarihsel değişimini anlamakta fayda vardır. Tarih süresince ortama ve uygulamalara yönelik farklı egitim tanımları yapılmıştır. Son Zamanlarda eğitimin birey faaliyetlerindeki tesiri bugüne civarı meydana gelen uygulumaların en karma karışık olanıdır. Evrensel bir bakışla eğitim kimi maharetlerin öğretim ve eğitim şeması içerisinde; birey’ın haber, sezinleme ve mantık işlevlerini geliştiren faaliyetler ve kavramlar bütünü olarak ele alınmaktadır. Bu tanım çok soyut olup somut uygulamalar üstünde idrak geliştirmeye destek etmemektedir.
Eğitim felsefesi eğitimin maksadı, tabiatı ve içeriğine ilişkili olarak çalışmalarla ilgilenir. Bilginin kendisinin meydana geldiği civarı iyi bilen zihnin tabiatı ve yetki sorunları, eğitim ve topluluk ilişkisi benzeri konular eğitim felsefesinin konuları içinde koltuk alır. Rousseau’nun çağından itibaren eğitim felsefesi gelişme psikolojisi ve gelişme teorileriyle irtibatlı olmaya aynı ritimde devam etmiştir.

Eğitimden beklenen basit amaçlar şunlardır: Sivil topluluk sorumluluk, düşünce ve girişimci eğitimli yurttaşlara dayalıdır. Her alandaki gelişim okullaşmanın oluşturduğu eğitimin kapasitesine bağlıdır. Bu vaziyette eğitim kişinin, toplumun ve gelecekteki insanlığın gelişme ve refahını güçlendirmeyi amücadeleler.

Kategori
: Haberler
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın