Sohbet'e Giriş

Cemaziyelevvelini Bilmek

Cemaziyelevvelini Bilmek

Zaman zaman duymuş,yahut okumuşsunuzdur. Eğer birisinin geçmişiyle ilgili olumsuzluklardan bahsediliyorsa;”biz onun cemaziyelevvelini biliriz”
denir. Cemaziyelevvel,hicri hakvimdeki aylardan beşincisinin ismidir. Bunu takip eden aya da cemaziyelahir adı verilmiştir. Kelimelerin aslı
Arapça cumadul-üla(ilk kuranlık) ve cumadul-ahiret dir. Arabistan da takvimin yürürlüğe girdiği zamanlarda iki ay boyunca yağmursuzluktan kaynaklar
kurumuş. Buna bakılarak da bu aylara cumadul-üla(ilk kuraklık) ve cumadul-ahire (son kuraklık) adları konulmuş. Cemaziyelevvel ve ahiri halkın üç aylar
olarak bildiği receb,şaban,ramazan ayları takip eder. Bunun için eski nineler bu iki aya “büyük tövbe,küçük tövbe” adını koymuşlarmış. Şimdi
gelelik “cemaziyelevvelini bilirim” hikayesine:
Bilindiği üzere Osmanlılarda arşivciliğe büyük önem verilir ve devlete ait her belge titizlikle saklanırdı. Şimdiki gibi dosyalama sisteminin
olmadığı devirlerde devlet daireleri bu iş için çuvallar kullanırdı. Vaktiyle kapıkulu askerleriyle (yeniçeri ve süvari bölükleri ile acemi ocağı
efradı) devlet memurları üç ayda bir maaş (ulüfe) alır ve aldıkalrı maaşa bu ay adlarından seçilmiş harflerden oluşan bir isim verilirmiş. Buna
göre dört isim ve karşıladıkları aylar şöyledir.
Masar:Muharrem,safer,rabiyülevvel
Recec:Rabiyülahir,camaziyelevvel,camaziyelahir
Reşen:Şevvel,zilkade,zilhicce
Hicri ayların sırası şöyledir:Muharrem,safer,rabiyülevvel,rabiyülahir,camaziyelevvel,camaziyelahir,recep,şaban,ramazan,şevval,zilkade,zilhicce.
Bu deyim kişinin bulunduğu mevkiyi değil,bulunmadan önceki mevkisini de bilindiğine dair hüküm bildirmek için söylenmiştir.

Kategori
: Anlamlı Deyimler
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın