Bulgarlar ve Türk Dili Arasındaki İlişki

Bulgarlar ve Türk Dili Arasındaki İlişki Bulgar lisan malzemeleri en eskiyen sözlü olmayan vesikası 18.yy’da ilk sözlü olmayan yapıtlarını meydana koyan Çuvaş Türkçesinin geçmişi durumundan mühimdir. Bulgarların dili, Türk dili amaçlı epeyce mühim bir yere sahiptir. Bulgar Türklerinin kullandıkları Türk dili kolu r/l koludur. Bu Sabah yalnızca Çuvaşlar Türkçenin r/l kolunu kullanmaktadır, bunun dışarısında olan […]

Çalışma Koşulları Ve Ve İş Türleri

Çalışma Koşulları Ve Ve İş Türleri Pek çok ülkede işçileri savunan kanunlar konulmuştur . Bu kanunlar , sözgelişi , iş yerlerindeki iş güvenliğini ve minik çocukların çalıştırılmamasına güvence altına alır . Tek Takım ülkelerde çalışan kişilere verilen en az ( en düşük ) para ve maximum ( en pek ) iş saatleri de kanunlarla tertip […]

Gelişme, Arazi İşleme Ve Ücretli Çalışma

Gelişme, Arazi İşleme Ve Ücretli Çalışma İnsanların kocaman bir kısmı yaşamda kalmak ve ailelerini geçindirmek amaçlı çalışmak zorundadır . İnsanların yaptıkları işler bizzat aileleri amaçlı gelir sağlamanın yakınında , ödenen vergiler yöntemiyle ülkeleri içerisinde zenginlik yaratır . Milyonlarca insan tarım ürünlerini yetiştirerek ya da hayvancılıkla uğraşarak geçinir . Kimilerinin minik çiftlikleri vardır , kimileri ise […]

Kasabalar Ve Şehirler

Kasabalar Ve Şehirler Günümüzde kasaba ve illerde , kırsal meydanlara nispeten daha çok insan yaşamakta ve hayatını sürdüren kişilerin sayısı iş bulmak amaçlı göç edenlerle devamlı artmaktadır . Illerin bu büyüme sürecine ” şehirleşme ” ya da kentleşme denir . Bir Takım şehirlerde hayatını sürdüren kişilerin sayısı fazla fazladır . Büyüklükleri nedeniyle bu yerleşmeler mega […]

Farklı Volkanik Oluşumlar

Farklı Volkanik Oluşumlar Volkanik püskürmelerin çoğu yerkabuğunun,mağmanın yukarıya ilerleyebildiği zayıf noktalarında gerçekleşir. Volkanlar,lavın yoğunluğuna bağlı olarak farklı şekillerde püskürürler. Okyonus tabanında,birbirinden uzaklaşan levha sınırlarında topluca yanardağ sıraları oluşabilir. Bunlar “okyanus ortası sırtları” olarak adlandırılır. Levhalar birbirinden uzaklaşırken mantodaki mağma yüzüne doğru yükselir. Yüzeye çıkan mağmanın büyük bir bölümü,levha kenarlarında katılaşarak yeni yerkabuğu oluşturur. Kimi yerde […]

Volkanlar Ve Volkanların Oluşumu

Volkanlar Ve Volkanların Oluşumu Püsküren bir volkan doğadaki en çarpıcı manzaralardan birini oluşturur. Kaynayan sıcak lav,yerkabuğundaki bir çatlaktan fışkırarak toprağı yutar. Kül,toz ve zehirli gazlar havaya karışır ve kayaç parçaları gökyüzüne savrulur. Volkanlar,mağda adı verilen,çekirdek kabuğundaki (manto) erimiş-kızgın kayaçların yeryüzüne doğru yükselmesiyle oluşur. Mağma yerkabuğunda yeterli basıncı oluşturduğunda patlama gerçekleşir. Yeryüzüne ulaşan mağma “lav” adını […]

Dünya’nın Kabuğu ve Hareketli yüzey

Dünya’nın Kabuğu: iki farklı yer kabuğu yapısı vardır.Daha kalın olan kıtasal yer kabuğu üzerinde karalar gelişirken,daha ince olan okyanusalyerkabuğu ise okyanus tabanlarını oluşturur.Kıtasal kabuk granit ve benzeri hafif kayaçlardan okyanusal kabuk ise bazalt denilen daha ağır bir kayaçtan oluşur. Hareketli yüzey: Yerkabuğu yedi büyük levha ve birkaç küçük levhadan oluşur.Levhaların kenarlarına levha sınırı denir.Levhalar eriyik […]