Sohbet'e Giriş

Bulgarlar ve Türk Dili Arasındaki İlişki


Bulgarlar ve Türk Dili Arasındaki İlişki

Bulgar lisan malzemeleri en eskiyen sözlü olmayan vesikası 18.yy’da ilk sözlü olmayan yapıtlarını meydana koyan Çuvaş Türkçesinin geçmişi durumundan mühimdir.
Bulgarların dili, Türk dili amaçlı epeyce mühim bir yere sahiptir. Bulgar Türklerinin kullandıkları Türk dili kolu r/l koludur. Bu Sabah yalnızca Çuvaşlar Türkçenin r/l kolunu kullanmaktadır, bunun dışarısında olan bütün Türk dilleri Türkçesinin z/ş kolunu konuşmaktadır. Tarihi dönemde de ilk öncesinde Hunlar kullanmıştır r/l kolunu.
Macarca da Bulgar Türkçesinden 300 küsür ödünç kelime almıştır. Bu sözcükler, halen kullanımdadır ve bu sözcükler Türkçenin r/l koluna mensuptur. Macarcaya kelimeler 8.yy’da geçmiştir.

Bulgar Türkçesi bu özelliği onun, Çuvaş Türkçesi ile ilişkisini meydana koymaktadır. Çuvaş Türkçesi, Bulgar Türkçesinin bugünkü kalıtçısı olarak görülmektedir. Bununla Birlikte Bulgarcanın kimi özelikleri ile Moğolca ile örtüşmesi, Hun dili ile benzer Türkçe koluna sahip olması ve Çuvaş Türkçesinin tarihini oluşturması onu Altay lisan kuramı amaçlı yaşamsal bir yere getirmiştir.
Kimi uzmanlar bu döneme Proto -Bulgar çağı bazıları Hun -Bulgar bazıları Eskiyen Batı Türkçesi adlarını verir. Tek bu terimlerden ziyade çoğunlukla Bulgar Türkçesi terimi seçim edilir.
Bulgarların elde olan lisan malzemeleri Tuna ve İdil Bulgarlarından olan lisan malzemeleridir. Tuna Bulgarlarından kalma lisan malzemesi, İdil Bulgarlarından kalma lisan malzemesinden daha fazladır.

Kategori
: Cografya Dersi
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın