Sohbet'e Giriş

BAHARAT DEYİP GEÇME

BAHARAT DEYİP GEÇME

Aman canım, bize ne demeyesiniz! Bakın sizlere ne nakledeceğiz. Devir 15. asır…Türkçesi 1400’lü yıllar… Başka Bir Deyişle Osmanlı İmparatorluğu’nun en kuvvetli meydana geldiği dönem içindeyiz. Eflak Voyvodası, Braşov tüccarına “bir Türk tacirin eşliğinde bol ve kalifiye malla’ çıkageldiğini bildirir, yil 1476.
Esasen Osmanlı tüccarı, Eflak’taki mahalli sektör ve panayırlardan noksan değildir. Üstelik hemen hemen, buradaki kahir ekseriyeti oluşturmaktadır. Braşov Gümrüğü’nde işlem gören doğu emtiası karabiber ve baharat en mühim mallardır. Buraya civarı tamam mı? Hemen iyi durasınız… Çağın Avrupa’sının en önde iştirak eden iki ithal kaleminden birisi meydana iştirak eden “karabiber ve baharat” son tüketiciye iki yol üzerinden gitmektedir. “Venedik-Pozsony” ve “Bursa-Braşov”. Burada elimizdeki bilgiler “Bursa-Macaristan Karabiber Karayolu’nun”,

diğerinin hemen hemen üç misli hacimle önüne geçtiğini gösteriyor.
Dönemin Bursa’sı hayat baharat ticaretinin en kocaman “antreposu” gibidir. Tuna İskeleleri’ne erişen baharat buradan yola çıkmaktadır.Pekâlâ, 1500’lü senelerin ekonomisi içerisinde de en mühim kalem meydana iştirak eden “karabiberbaharat işini”kim mi yapmaktadır? Bizimkiler! Başı aktörleri ise Halep’teki Araplarla, Bursa’daki Türk ve Musevi tüccarlardır. 16. asır ortalarında ise Osmanlı idaresi, Habsburglarla arasındaki ticaret özgürlüğünü olabilitesi yüksek kılan antlaşmayı imza atıyor. Ve buraya bir sürü dikkat: “Çifte vergilendirmeye” de son veriyordu.

Kategori
: Genel
Yazar
: admin
Etiketler
:

Sizde Yorum Yapın